En kort presentation - Utveckling för dig och din häst!

Go to content

En kort presentation

Min anläggning
Hela min ridhusanläggning är anpassad för att kunna genomföra utbildningar och träningar. Inte bara normalt kortare sådana utan även aktiviteter som pågår under flera dagar, exempelvis läger under veckor och veckoslut och som kräver förtäring och övernattning.

Vid sidan om de kurser och träningar som jag bedriver, kan ridhuset i mån av tid hyras av enskilda personer och föreningar/företag. Se prislista under länken ovan Hyresavgifter.

Frontbild på mitt ridhus
I ridhusanläggningen ingår
 • Manegé
  i storleken 20*60 meter med välpreparerat ridunderlag och bra belysning.
  I direkt anslutning till manegén ligger
 • Stallplatser
  18 boxplatser i två stall

  På övervåningen i ridhusanläggningen finns
 • Förläggningsrum
  med plats för tolv övernattande i dubbelrum samt väl tilltagna bekvämlighetsutrymmen
 • Samlingssal/matsal
  som också utnyttjas för teoretiska genomgångar
 • Kök

Utöver ridhusanläggningen disponerar jag rasthagar och stora beteshagar och har därför möjlighet att ta emot hästar för uppstallning och under sommarperioden hästar på bete.

Back to content