Viktigt om anmälan - Utveckling för dig och din häst 2021!

Till innehåll

Viktigt om anmälan

Kurskalender 2021
Anmälan
Du kan anmäla dig till veckoslutsträningarna och sommarens träningsläger via e-post, SMS eller telefon. Se mer nedan. Jag ser helst att du anmäler dig senast 14 dagar före aktuellt träningstillfälle.
Vill du delta i de träningar jag bedriver på annan ort, kontakter du de kontaktpersoner som angivits för respektivve ort.

Anmälningsavgift
I anslutning till att du anmäler dig, vill jag att du betalar en anmälningsavgift på 500 kr. Anmälan registreras när anmälningsavgiften har inkommit på mitt plusgirokonto 14 36 15-3 alternativt, om du Swishar, att bekräftelse erhållits på mitt mobilnummer
070-607 62 59.
OBS! anmälningsavgiften ingår i den totala avgiften och ska frånräknas när avgiften inbetalas.

Avbokning
Avbokning kan ske, dock senast en vecka (7 dgr) före veckoslutstillfället. Om avbokning skett före angiven tid, återbetalas anmälningsavgiften. I annat fall anses anmälningsavgiften förverkad.

Bekräftelse
Du får bekräftelse på din anmälan och jag kontaktar dig ca 1 vecka före aktuell veckoslutsträning med ytterligare information.
Dina alternativa möjligheter att anmäla dig!
E-postDu kan fortfarande skicka din anmälan som e-post till
mig. Tänk då att du i din anmälan anger
  • vilket träningstillfällte du anmäler dig till
  • ditt namn
  • telefonnumret jag kan nå dig på.

Sänd din anmälan till
  • ulf@ulflind.se
  • ange i ämnesraden; Anmälan
SMS
Skicka din anmälan till mig på telefon
070-607 62 59.
Ange
  • vilken träning du anmäler dig till
  • ditt namn
  • telefonnummer.
TelefonDu kan naturligtvis anmäla dig via telefon.
Då kontaktar du mig på 070-607 62 59.
Eftersom jag vid flera tillfällen under en dag kan vara
upptagen med träningar alternativt lektioner, finns det
risk för att jag inte kan svara. I dessa fall ber jag dig
att återkomma eller att prata in ett meddelande, så
återkommer jag.
Träning
Tillbaka till innehåll